6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ

MEYPAK PLASTİK AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (MEYPAK /Şirket) olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz MEYPAK tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLER 
Veri TürüAlınan Veriler
KimlikAd-Soyad, TC kimlik numarası, nüfus cüzdanı ve ehliyette yer alan kimlik bilgileri, İmza beyanı vb. kimlik bilgileri.
İletişim Telefon numarası, Adres, E-posta adresleri, İşyeri adresi, İnstagram hesap adı, Ulaşılacak kişi bilgisi vb. iletişim için kullanılan veriler.
LokasyonAraçlarımızı kullanan çalışanlarımızın konum ve güzergâh bilgileri vb. 
ÖzlükÇalışanlarımızın çalıştığı süre, ücret, işle ilgili bilgiler, SGK sicil no vb.  
Hukuki İşlemŞirketimize açılan ya da Şirketimizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlarla yazışmalarda bulunan kişisel hukuki bilgiler.  
Müşteri İşlemGerçek kişilere ait fatura bilgileri vb.
FinansBanka hesap bilgileri, borç sebebi, borç tutarı, Sigorta Sicil No, vergi kimlik numarası bilgileri.
Risk YönetimiTicari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler
Mesleki DeneyimEğitim bilgileri, yabancı dil bilgileri, iş deneyimleri, sürücü bilgisi, meslek, okul/bölüm, referanslar vb.
İşlem GüvenliğiIP adres bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri v.b. Çerez kayıtları
Fiziksel Mekan GüvenliğiGörsel Kayıtlar (Kamera kayıtları)
PazarlamaÇerez (Cookie) kayıtları
Görsel ve İşitsel KayıtlarFotoğraf
Diğer BilgilerPlaka
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
Veri TürüAlınan Veriler
Sağlık BilgileriÇalışan ve stajyerlere ait sağlık bilgileri.
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik TedbirleriÇalışanlarımızın ve çalışan adaylarının adli sicil kaydı bilgileri.

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

MEYPAK, yukarıda genel hatları ile belirtilen uhdesindeki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

MEYPAK, kişisel ve özel nitelikli verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlemektedir.

İş başvuru formları, şirket’e ibraz edilen muhtelif bilgi ve belgeler, insan kaynakları, muhasebe ve iş süreçlerinde şirket nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, fiyat teklif formları, şirket’e iletilen posta ve e-postalar, şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim hesapları, internet sitelerimizi ziyaret etmeniz, güvenlik kameraları ile vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

MEYPAK, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında paylaşabilmektedir. Bu paylaşımlar yukarda sayılan amaçlarla aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılmaktadır.

 • Kişisel veriler kanunlardan doğan yasal zorunluluklar kapsamında Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
 • Aynı sektörde faaliyet gösteren grup şirketlerimizle yukarıdaki amaçlarla sınırlı olarak paylaşmamaktadır.
 • Çalışanlara ait ad, soyad ve IBAN bilgileri, maaş ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Banka ile bu bilgilere ilave olarak özlük bilgileri mali müşavirler ile paylaşılmaktadır.
 • Muhtemel iş davalarına ilişkin kimlik, iletişim ve hukuki işlem bilgileri sözleşme imzalanan avukatlar ile paylaşılmaktadır.
 • Sağlık bilgileri gibi özel nitelikli kişisel veriler sözleşmeli doktorlar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

MEYPAK hiçbir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

MEYPAK nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi MEYPAK’a başvurarak kendisi ile ilgili;

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan  Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.

Başvurularınızı şirket resmi internet adresinden (www.meypak.com) veya elden firmamızdan temin edebileceğiniz MEYPAK KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.

Başvuru TürüŞirkete Ait İletişim Bilgileri
Şahsen BaşvuruSelimpaşa Merkez, 608. Cd. 99/A, 34590 SİLİVRİ İSTANBUL
Noter Vasıtasıyla Tebligat
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla   meypakplastik@hs01.kep.tr  
Elektronik Posta Yoluylainfo@meypak.com